Kpss Öğrenme Psikolojisi Hazırlık Testi ve Cevapları

Kpss Öğrenme Psikolojisi Hazırlık Testi ve Cevapları

Öğrenme Psikolojisi Testi

1.Ziya öğretmeninin verdiği ödevleri annesinin ısrarlarına rağmen yapmamıştır bunun üzerine annesi iddianın arkadaşlarla dışarıda buluşmasına iznini kaldırmıştır. Bu durum aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

a) ikinci tip ceza              b)olumlu pekiştirme                c) sönme     

d)olumsuz pekiştirme                 e)birinci tip ceza

 

2.Edimsel koşullanma yöntemiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaktadır?

a)Organizmanın doğal olarak gösterdiği bir tepkiyi yapay bir uyarıcıya da göstermesi

b) bireyin algılanmalarında değişiklik yaratılması

c) organizmanın davranışlarının biçimlendirilmesi

d)başka bireylerin davranışlarının gözlemleyerek öğrenmesi

e) bireyin kendi düşünme becerilerinin kullanılması

 

3.Annesinin saçlarını nasıl öldüğünü gözleyip kendisine saçlarını Ören denize ,okulda gittiğinde arkadaşları saçlarının güzel olmadığını söylemişlerdir.

Ssosyal öğrenme kuramına göre Deniz’in arkadaşlarının verdiği tepki hangi basamağı yansıtmaktadır ?

a)dikkat                     b)tekrar                  c)uygulama   

d)güdülenme -pekiştirme                      e) hatırlama

 

4.Edimsel koşullanma deneyinde maymun Işık yanarken manivelaya bastığında giyecek aşağı düşmektedir, Işık söndüğün zaman ise Manivleya bastığında isteyecek düşmez. Bir süre sonra maymunun Işık yanarken manivelaya basması  Işık söndükten sonra ise hiçbir şekilde basmaması  edimsel koşullanma ilkelerine göre maymunun Işık yanarken manivvelaya basması Işık söndüğün zaman ise basmaması aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir?

a) ayırt edici uyarıcı               b)genelleme               c)sönme              

d)pekiştirici uyarıcı                 e)kendiliğinden geri gelme

 

5.Geometri sınavına hazırlanıp sınavdan iyi bir puan alan kürşat’ın geometri dersinde daha fazla çalışmaya başlaması aşağıdaki kavramların hangisine örnek olabilir? 

a) kavrayarak öğrenme             b)Klasik koşullanma            c)edimsel koşullanma     

d)bilişsel öğrenme                     e)yer öğrenme

 

6.İnsanlar yolda yürürken Televizyon seyrederken gazete okurken Pencereden dışarıya bakarken birçok şeyi gözler ve bunlarla ilgili bilgilerinin hafızalarında toplar ve kaydederler bu yolla ortaya çıkan öğrenme süreci Aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

a)gözleyerek öğrenme              b)deneme yanılma yoluyla öğrenme            c)kavrayarak öğrenme      

d)problem çözme yoluyla         e)öğrenme gizil öğrenme

 

7.Ceza ile ilgili aşağıda verilmiş olan ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz?

a) ceza anında uygulanmalıdır            

b) ceza yetirince etkiye sahip olmalıdır       

c) ceza kesin ve tutarlı olmalıdır         

d)ceza kişi istenmeyen davranışları tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir            

e) ağır ceza olumsuz davranışların bastırılmasını sağlar

 

8.Öğrencilerin yapılan sınavların hiçbir şekilde hangi aralıklarla yapılacağını bilinmemesi haberlerinin olmaması aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisini örneklendirir?

a) sürekli pekiştirme                             b) Sabit oranlı pekiştirme             c)değişken oranlı pekiştirme       

d) değişken aralıklı pekiştirme           e)sabit aralıklı pekiştirme

 

9.Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tarım işçileri topladıkları 5 kasa portakal karşılığı 5 lira para kazanmaktadırlar burada tarım işçilerini uygulanan pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) sabit aralıklı pekiştirme               b)Sabit oranlı pekiştirme             c)sürekli pekiştirme değişken       

d)aralıklı pekiştirme        e)değişken oranlı pekiştirme

 

10.Ahmet Bey kış ayı geldiği zaman evinin bahçesinde yakacak odunları kesmektedir.  Küçükoğlu Sinan’da çevresinde oyun oynamakta bazen  babasına soru sormaktadır , babası evde olmadığı bir gün ise evde yakacak odun kalmadığı için odunları kesmek zorunda kalmış ve odunları kesildiğini fark etmiştir.

Bu öğrenme türü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir ?

a) gözleyerek öğrenme             b)kavrayarak öğrenme       c) gestalt öğrenme        

d) Klasik koşullanma               e)gizil öğrenme

 

Kpss Öğrenme Psikolojisi Hazırlık Testi ve Cevapları

Cevaplar
1a 2c 3d 4a 5c 6a 7d 8d 9b 10e

Kpss Öğrenme Psikolojisi Hazırlık Testi ve Cevapları

About admin 21599 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply