Öğrenme Psikolojisi Konu Tekrar Testi ve Cevapları, Kpss-Lys Hazırlık Soruları

Öğrenme Psikolojisi Konu Tekrar Testi ve Cevapları

Öğrenme Psikolojisi Konu Tekrar Testi

1.öğrenme bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu Bireyde meydana gelen kalıcı izli davranış değişiklikleridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme olamaz?

A)bir köpeğin ismi çağrılınca gelmesi

B)soğuk havada bireylerin üşümesi

C)bir öğrencinin toplama işlemi yapması

D)bir av köpeğinin vurulan kuşu getirmesi

E)ehliyeti olan birinin araba sürmesi.

 

2. bir insana okuma yazma davranışını öğretebiliriz ama bir papağanı asla Okuma yazmayı öğretemyiz.

Yukarıdaki örnek öğrenmeye etki eden hangi faktörle açıklanabilmektedir?

A)yaşantı

B)fizyolojik durum

C)Türe özgü hazır oluş

D)bireysel ayrılıklar

E)genel uyarılmışlık hali

3. Aşağıdakilerden hangisi kaygı ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A)orta düzeyde akademik başarısı olan öğrencilerin kaygısı yüksek ise öğrenme başarısız olur

B)akademik başarıları yüksek olan öğrenciler akademik başarıları düşük olan öğrencilere göre kaygıdan daha fazla etkilenmez

C)yüksek kaygı düzeyi öğrenmeyi olumlu etkiler

D)düşük kaygı başarıyı olumsuz etkiler

E)orta düzeyde kaygı başarıyı olumlu etkiler.

 

4. Dört yaşına giren Sinan’a babası doğum günü hediyesi olarak bisiklet almıştır. Sinan’da bisikleti kullanmayı çok istemiş ve babası da ona yardımcı olmuştur Bir müddet sonra babası Sinan’ın bisikleti tek başına kullanmaya başladığını görmüştür.

Sinan’ın bisikleti kullanmaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A)hazırbulunuşluk

B)gelişim

C)öğrenme

D)güdülenme

E)Olgunlaşma
5. aşağıda verilmiş olanlardan hangisi öğrenilmiş bir davranış değildir?

A) bir çocuğun topa düzgün bir şekilde vurma davranışı göstermesi

B)bir çocuğun yüzme davranışını göstermesi

C)bireyin başı ağrıdığında Aspirin alması

D)kuşların göç etmesi

E)bireyin karnı acıktığı zaman yemek yemesi
6. iki koşullu uyarıcı birlikte verildiği zaman koşullanma daha çok dikkati çeken koşullu uyarıcı ya karşı meydana gelmektedir. Koşullanmanın daha çok dikkati çeken uyarıcıya gerçekleşmesi. Aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)engellenme

B)gölgeleme

C)ayırt etme

D)genelleme

E)sönme
7. Eğer bir çocuk insanlara ve hayvanlara değer verilen bir ortamda yetişmiş ise o da insanlara ve hayvanlara değer verecektir. Ancak böyle bir ortamda yetişmemiş ise değer vermeyecekler. Bu ifade çocuğun aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini kullandığını söyleyebilir?

A)yer öğrenme

B)model alarak öğrenme

C)Klasik koşullanma

D)deneme yanılma yoluyla öğrenme

E)kavrama yoluyla öğrenme
8. Kürşat bir otobüs firması ile Niğde’ye yolculuğa çıkmış ve yolculukta midesi bulanmıştır yaklaşık üç gün sonra eve dönmek için tekrar otogara gittiği zaman otobüsü görünce tekrar midesi kullanmıştır. Bu durumda başlangıçta otobüs Aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)koşullu uyarıcı

B)koşullu tepki

C)nötr uyarıcı

D)koşulsuz uyarıcı

E) koşulsuz tepki
9. öğrenme kuramlarında deneme yanılma yoluyla öğrenmenin üzerinde duran ve bunun öneminden bahseden kuramcı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) pavlov

B)Bandura

C)Skinner

D)Watson

E)Throndike
10. Ahmet Bey ve Döne Hanım evlerine bir köpek almışlardır iki gün köpek tam eve alışmadan evin Küçükoğlu Sinan’ı ısırmıştır bunun üzerine Sinan evlerindeki ve sokakta gördüğü köpeklerden korkmaya başlamıştır bir süre sonra sokaktaki köpeklerin kendisine bir şey yapmadığını gören Sinan sadece evdeki köpeği gördüğünde korkmaya devam etmiştir. Sinan’ın sadece evdeki köpekten korkması aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanması doğru olur?

A)ayırt etme

B)sönme

C)genelleme

D)ceza

E)olumlu pekiştirme

Öğrenme Psikolojisi Konu Tekrar Testi ve Cevapları

 

Cevap Anahtarı

 

 

 

1B-2C-3C-4C-5D-6B-7B-8C-9E-10A

Öğrenme Psikolojisi Konu Tekrar Testi ve Cevapları

About admin 21599 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply