Psikoloji Öğrenme Testi ve Cevapları Kpss ve Lys Hazırlık Çalışması

         Öğrenme Psikolojisi Testi
1. Bir banka reklamı için bir aklına Belli bir yerden atacağı bozuk paraları küçük bir kutuya atmayı öğretmek amaçlanmıştır. Ancak eğitimcilerin tüm uğraşlarına rağmen bunu rakuna öğretebilmek mümkün olmamıştır.

Bu durum öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklanabilir ?

a) güdülenme         b) genel uyarılmışlık hali    c)Türe özgü hazır bulunuşluk  

d)bireysel farklar     e)Olgunlaşma

 

2.Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi duyusal belleğin özellikleri arasında yoktur?

a) çevreden gelen uyarıcılar duyu organları yolu ile duyusal belleğe ulaşırlar.

b) duyusal belleğin çevresel uyarıcıları alma kapasitesi sınırsızdır

c) duyusal bellek de bulunan bilgi dış çevrenin ilk izidir dış uyarıcıların tam bir kopyasıdır

d) duyusal belleğe alınan bilgi 20 saniye kadar kısa süreli tutulabilir

e) duyusal bellek kendisinden sonraki bilişsel süreçler için kritik bir öneme sahiptir

 

3.Anne mağazada , çocuğunun bir oyuncağı satın alması konusunda ısrarcı olmasına çok sinirlenmiş ama tepkisini belli etmemiştir. Eve gittikten ona kızmıştır ancak çocuğun daha sonra da aynı şekilde davrandığını görmüştür.

Bu durumda annenin yaptığı temel hata aşağıdakilerden hangisidir?

a) uygun ceza vermemesi

b)çocuğu pekiştirmemesi

c)çocuğa yeterince kızmaması

d)sönme yöntemini kullanmaması

e) cezayı istenmeyen davranışın hemen ardında vermemesi

4.Aşağıda verilmiş olanların hangisi öğrenme sonucu gerçekleşmemiştir?

a) bebeğin başını dik tutabilmesi   b) alkol almış bir bireyin fazla espri yapması

c)çocuğun bir gürültü sonucu irkilerek korkması  d)yüksek Ateşi olan birinin sürekli sayıklaması

e)koro şefinin orkestradaki hatalı ses çıkaran enstürmanı hemen fark etmesi

 

5.Halil uçaklara özel bir ilgi duymaktadır ve uçaklar konusunda sürekli araştırma yapıp durmaktadır.

Halil’in bu davranışı aşağıda verilmiş olan kavramlardan hangisi ile açıklanması doğru olur?

a) Sürekli pekiştirme    b) dolaylı pekiştirme  c) dışsal güdülenme     

d) içsel güdülenme     e)doğrudan pekiştirme

 

6.Bir doktorun sekreterliğini yapan Fidan Hanım her hangi bir çaba göstermemesine rağmen birçok hastalık hakkında bilgi edindiğini fark etmiştir.

Fidan’ın bu durumu Aşağıda yer alan öğrenme kavramlardan hangisi İle açıklamak doğrudur ?

a)edimsel koşullanma    b) Klasik koşullanma   c)sosyal öğrenme

d)gizil öğrenme                d) kavrama yoluyla öğrenme

 

7.Organizmanın ne kadar çaba Harcarsam Harcayayım durumun değiştiremeyeceğini öğrenerek pasif kalması ve bu pasifliği de tüm istenmeyen durumlara genellemesi aşağıda verilmiş olan kavramların hangisiyle açıklamak doğrudur?

a) öğrenilmiş çaresizlik        b)Öz düzenleme      c)Öz yeterlilik kendini   

d)gerçekleştiren Kehanet     e)benlik kavramı

 

8.Doğru cevap verdiği fen soruları nedeniyle öğretmeninden hem Örgün hem de yüksek not alan Esra fen dersini çok sevmeye başlamıştır.  Esra’nın fen dersini çok sevmesi aşağıdaki kavramların hangisiyle kazanılmıştır?

a) sosyal öğrenme     b) tepkisel koşullanma      c) edimsel koşullanma

d) gizil öğrenme         e)içgörüsel öğrenm

 

9.Her öğle arası iş arkadaşının yemeğe davet eden Elif teklifine sürekli olarak olumsuz cevap aldığı için artık iş arkadaşı olan kişi yemeğe davet etmekten vazgeçmiştir.

Elif’in davranışında Gözlerin bu değişikliğe edimsel koşullanmada ki hangi kavram ile tanımlanır?

 

10.Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi bireyin Öz geçerliliğini düşük olduğuna işaret eden bir durumdur ?

a) karmaşık olaylarla baş edebilme  

b)çalışmalarında sabırlı davranma 

c) kendi gayretlerinin sonuçları üzerinde etkili olamayacağını inanma

d) başarmak için kendine güvenme

e)okula ve meslek hayatında başarılı olma

 

cevaplar
1c- 2d- 3e- 4é- 5d- 6d- 7a- 8b- 9e- 10c

About admin 21599 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply