1.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

1.Sınıf Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

1.Sınıf Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

1.Sınıf Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. Dosyaya ait örnek bir görüntüyü aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca 1.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları kategorisine ve diğer 1.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

1.Sınıf Öğrenci Gözlem Formları

1.Sınıf Veli Toplantı Tutanakları

1.Sınıf Yıllık ve Günlük Planlar

1.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar

Dosyaya ait görüntü veya yazı

1.Sınıf Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı
1.Sınıf Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı       

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 1. Sınıf Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı 01.09.2021 Çarşamba günü saat 12.30’da 1/A sınıfında aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılması planlanmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

GÜNDEM MADDELERİ

1)Açılış ve yoklama,

2)İlçe zümre kararlarının incelenmesi,

3)Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

4)Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri ve pandemi şartları da dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

5) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

6) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

7)Uyum haftasının planlanması,

8)Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

9) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

10) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

11)Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,

12)Okul-aile işbirliği ve veli toplantıları,

13)Serbest Etkinlik dersinin planlanması,

14) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumunun kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

15)İhtiyaç listesi ve beslenme listesinin tespiti,

16)Zümre öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi,

17)Öğrencilerin eğitim ve davranış durumlarında olumlu gelişmelerin oluşması için alınacak önlemler,

18)Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi,

19)Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

20) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

21)Covid – 19 ve Uzaktan eğitim,

22)Dilek ve temenniler, kapanış.

                                                                    Dosyanın indirme bağlantısı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu