6.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Zümre Toplantısı

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Zümre Toplantısı

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Zümre Toplantısı için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Zümre Toplantısı dosyasına ait örnek bir görüntü veya yazı aşağıda sunulmuştur. Ayrıca 6.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları kategorisine ve diğer 6.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

6.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

6.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Zümre Toplantısı

Dosyaya ait görüntü veya yazı

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Zümre Toplantısı
6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Zümre Toplantısı

Yaşam Becerileri: Bu alan; bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerilerini kapsamaktadır.

Mühendislik ve Tasarım Becerileri: Bu alan, fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirmeyi sağlayarak, problemlere disiplinler arası bakış açısıyla, öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl katma değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejileri geliştirmesini kapsamaktadır.

Öğretim Programı’nda Değerler Eğitimi

Öğrencilere iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim, bu yönüyle değerlerle şekillenmiş bir etkinliktir.

Türk Millî Eğitim Sistemi’nin temel hedefleri arasında öğrencileri sağlıklı, mutlu bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmak yer almaktadır.

Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar, insan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Millî, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede aile, toplum, medyanın yanı sıra öğretim programlarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda bilimsel, etik değerlere ve toplumsal değerlere vurgu yapan kazanımlara yer verilmiştir.

Dosyanın indirme bağlantısı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu