6.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

6.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

6.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

6.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. 6.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı dosyasına ait örnek bir görüntü veya yazı aşağıda sunulmuştur. Ayrıca 6.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları kategorisine ve diğer 6.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

6.Sınıf Zümre Toplantı Tutanakları

6.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar

6.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Dosyaya ait görüntü veya yazı

6.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
6.Sınıf Matematik 1.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

  1. (Değişik: 16/6/1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
  2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
  3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Dosyanın indirme bağlantısı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu