NEDİR,NEREDE,NASIL,KİMDİR

Amortisman nedir,Amortisman ne demektir,Amortisman kavramının anlamı ve açıklaması

Amortisman nedir,Amortisman ne demektir,Amortisman kavramının anlamı ve açıklaması

Amortisman nedir,Amortisman ne demektir,Amortisman kavramının anlamı ve açıklamasıSözlükte “amortisman” ne demek?
Amortisman kavramı ekonomik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.Amortisman kelimesini çeşitli alanlardaki anlamlarını açık ve örnek vererek açıklayalım.
Amortisman Kavramının Sözlükteki Anlamları
1. Bir malın, yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesi, yıpranma payı.
2. Faizin işlemesine son vermek için, bir tahvilin aniden ödenmesi.
3. Yatırılan akçanın işletilerek geri kazanılması.
Amortisman sözcüğünün ingilizcesi

Bu kavramın ingilizce karşılığı: n. amortization, depreciation, redemption, degressive depreciation, wear and tear
Kelimenin Kökeni: Fransızca

Amortisman ne demek? (Ekonomi)

(Amortisation, depreciation) Fransızca’daki “amortissement” kelimesinden gelir.

1. Borcun periyodik taksitler durumunda geri ödenmesi.

2. İşletmelerde sarfedilen makine, donatım, bina, gibi yatırım araçlarının senelik aşınma ve eskime payları. vergi Usul Kanunu’nda yer alan amortismanlarla alakalı birtakım hükümler şunlardır : “İşletmede bir yıldan çok sarfedilen ve yıpranmaya, aşınmaya ya da değerden düşmeye manız tespit edilen taşınmazlarla, taşınmaz gibi değerlenen gayri parasal haklar, gemi ve başka taşınmaz, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin ekonomik bakımdan yok edilmesi”ne amortisman denmektedir (VUK. m. 313) Belli bir değerin altındaki alet, edavat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak direkt olarak doğruya gider yazılabilirler. Mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerini, yüzde 25 oranından çok olmamak üzere, serbestçe belirledikleri oranlar üzerinden yok ederler (VUK. m. 315) Hem de mükellefler, “normal” ya da azalan bakiyeler usulü ile amortisman yollanndan birini seçebilirler. Mükellefler, usulüne göre tespit edilen süreleri aşmamak kaydıyla amortismanlan diledikleri süreler üzerinden hesaplayabilirler. Ancak, uygulamaya başladıkları amortisman oranlannı izleyen etkinlik senelerinde değiştiremezler. Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Amortisman kavramı hakkında daha fazla bilgiye sahip olan ziyaretçilerimizin ,bilgilerini Yorum kısmında paylaşmalarını rica ederiz. www.guzelbil.com

Amortisman nedir,Amortisman ne demektir,Amortisman kavramının anlamı ve açıklaması

 

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/guzelbil/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420