NEDİR,NEREDE,NASIL,KİMDİR

Spekülasyon nedir,Spekülasyon ne demektir,Spekülasyon ve ekonomi ilişkisi nedir?

Spekülasyon nedir,Spekülasyon ne demektir,Spekülasyon ve ekonomi ilişkisi nedir?

Spekülasyon nedir?

Spekülasyon nedir,Spekülasyon ne demektir,Spekülasyon ve ekonomi ilişkisi nedir?Spekülasyon kavramı,Piyasada gerçekleşmesi muhasli görülen fiyat değişikliklerinden faydalanmak gayesiyle oluşturulan muamele olarak bilinmektedir.

Spekülatif işlemler başlıca fiyatların artacağı beklentisine dayanır. Bu gayeyle fiyat artması sonucu, dşayetini koruyan menkul ve gayrimenkul malların fiyat yükseldiğinde satımı yoluna gidilir. Spekülasyonun sonucu meydana gelen kar ve zararlar, fiyat değişmeleri hususu ile ilgiliki ön görüin isabet derecesine bağlıdır.

Bu kar ve zararların pazar ekonomisinde teşvik edici bir neden bulunduğu ve pazarının dengeye gelmesine (kıtlık halinin giderilmesine) yardımcı bulunduğu ileri sürülmüştür.
Spekülasyon ne demek? (Ekonomi)

(Speculation) Genel olarak bir mal, döviz ya da menkul dşayetin gelecekteki pazar fiyatları hususu ile ilgili ön görülerde bulunmak ve bu ön görüler doğrultusunda, bütün pazar rizikolarını yüklenerek söz hususu ekonomik zenginliği alabilmek ya da satmak. Spekülatör yani spekülasyon yapan kişi, bir anlamda kumar oynamış gibi olur. Çünkü şayet ön görüleri gerçekleşmezse sattığı ya da satın aldığı mal, döviz ya da hisse senedinden zarar da edebilir.

Mesela döviz spekülasyonunu alalım. Spekülatör, doların TL. kurunun gelecekte üç aya kalmadan belirli bir seviyeye yükseleceğini ön görü etsin. Bu halde pazardan günümüz fiyat (spot kur) üzerinden dolar satın almaya başlar ve bunları (faiz orhemenn yararlanmak üzere) bir bankada açtıracağı dolar hesabına yatırır ve beklemeye geçer. Amacı ilerde, ön görülerine ideal biçimde, dolar fiyatı yükselince elindeki bu dolarları TL karşılığında satmak ve aradaki fiyat farkından yararlanmaktır.

Kuşkusuz ön görüleri gerçekleşirse bir kar sağlayacaktır. Bu kar rizikoyu yüklenmenin karşılığıdır. Çünkü, spekülatörün ön görüleri gerçekleşmeyebilir. Mesela tekrar bu numune açısmdan düşünecek olursak üç ay sonra döviz kurunda bir yükselme değil, bir düşme meydana çıkmışsa bu kez sözü edilen spekülatör zarar edecektir. Fakat spekülatörün ön görüleri kör, ya da boşuna ön görüler değildir. Spekülatör, fiyatların gelecekteki seyrini eskiden kestirmek hususu ile ilgili uzmanlaşmış kişidir.

Bu hususta bütün göstergeleri öneme alarak bir ön görüde bulunur. Normal koşullar altında yanılma mümkünlülüğü çok değildir. Yukarıdaki numune olarak tersine, spekülatör, şayet ilerde paranın dşayetinin düşeceğini bekliyorsa bu kez elinde sahip olunan dolarları hemen satacak ve TL fonları tutacaktır. Döviz spekülasyonu her vakit spot Piyasada yani, dövizin alış ve satışının hemen teslim kaydıyla yürütüldüğü pazarda yapılmaz. Önemli bir alanı Vadeli Döviz Piyasasında gerçekleştirilir.

Bu pazarların özelliği alım ve satım sözleşmelerinin bugün yapılması, bundan dolayı alınıp satılacak miktarın ve fiyatın bugünden kararlaştırüması, fakat dövizin ve onun karşılığı olan TL ödemelerinin 30, 60, 90 gün gibi gelecekte belirli bir vakit sonra gerçekleştirilmesidir. Bu pazarda oluşturulan spekülasyonda da asli prensip aynıdır: Spekülatör geleceğe dönük ön görülerde bulunur. Eğer ilerde, numune olarak dolar fiyatının yükseleceğini bekliyorsa vadeli döviz pazarında gelecekte teslim kaydıyla dolar alım sözleşmesi yapar.

Diyelim ki üç ay sonra sözleşmenin vakitı dbulunduğunda, bu dolarları, karşılığı olan TL fonlarını ödeyerek devralır. Eğer tekrar ön görüi gerçekleşmiş ve dolar fiyatı yükselmişse vadeli sözleşmede kararlaştırdığı şekilde, ödediği düşük fiyat ile bu yüksek fiyat arasındaki fark, onun karını oluşturur. Fiyatlardaki düşme halinde ise zarar eder. Eğer üç ay sonra numune olarak dolar kurunun düşeceğini ön görü etmiş olsaydı, buradakirie ters bir davranış gösterecekti.

Yani üç ay sonra teslim kaydıyla vadeli dolar satış sözleşmeleri yapacaktı. Buradaki kanaati de üç ay sonra . beklediği ucuz fiyattan, doları pazardan satın alıp müşterisine teslim etmek ve sattığı yüksek fiyat ile (vadeli sa?ış sözleşmesindeki kur) satmaldığı düşük fiyat arasındaki fark ölçüsünde bir kar sağlamaktır. Buradaki açıklamalar döviz pazarı spekülasyonu ile ilgilidir. Fakat emtia ve menkul dşayet pazarlarında oluşturulan spekülasyonun mekanizması da bundan çok değişik değildir.
Sözlükte “spekülasyon” ne demek?

1. Kurgu.
2. Vurgun, vurgunculuk, ihtikar.
Cümle içersinde kullanımı

Bulgur fiyatları üstüne korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi.
– E. E. Talu
Spekülasyon sözcüğünün ingilizcesi

n. speculation, spec, adventure
Köken: Fransızca

Spekülasyon nedir,Spekülasyon ne demektir,Spekülasyon ve ekonomi ilişkisi nedir?

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/guzelbil/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420