4.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik ve Çalışma Kağıtları

Atatürk ve kurtuluş savaşı 4.sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele dönemi

Atatürk ve kurtuluş savaşı 4.sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele dönemi

1-Mustafa Kemal, ………………. yılında …………………’te doğdu.

2- Annesi ……………………………………….    ,    ………………………………………….. idi.

3-Mustafa Kemal  sırasıyla; …………          …………………..      İlkokulu,     ……………….     ………………..          ……………………….   ,   ………………    ……………….       ………………………..  gitti . İstanbul’a gelerek ………………    ……………………  ve daha sonra………………      …………………….. okudu.

4- Harp Akademisinden………………     ……..……………. olarak mezun oldu.

5-Trablusgarp’a (Libya)……………………… olarak gitti. Bu onun ……………………….…… göstermektedir.

6-Mustafa Kemal ve arkadaşları………………….  ve  ……………..  başarılı savunma savaşları yaptılar.

7-Mustafa Kemal’in ilk katıldığı savaş ……………………………   ……………………….dır.

 8-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı  …………………………..  …………………………… dır.

 9-Trablusgarp Savaşı’ndaki başarılı savunmasından dolayı Mustafa Kemal’e…………………. rütbesi verildi.

10Trablusgarp savaşı sonunda İtalya ile …………   …………………. yapıldı

11Mustafa Kemal’in ilk görev yeri   ….…………’dır. (Şimdiki Suriye’nin başkenti)  

12-Mustafa Kemal ve arkadaşları …………………. Savaşlarının çıkmasından dolayı İstanbul’a döndüler.

13-Mustafa Kemal, Balkan Savaşları bittikten sonra Sofya’ya …………………………. (temsilci) olarak atandı.

14-Mustafa Kemal’in rütbesi Balkan savaşlarından sonra …………………  oldu.

15-Birinci Dünya Savaşı ……………………………… yılları arasında oldu.

16-Osmanlı Devleti savaşta  ………………………  devletlerinin yanında yer aldı.

17-Osmanlı Devleti  I. Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri,………………….  …………………-………………tarafında katılmıştı.

18-Osmanlı Devleti  30 Ekim 1918’de İtilaf devletleriyle  …………………  ……………………. ………………………imzaladı.

19-Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla  ………………………… kaybetti.

20- Mustafa Kemal’e Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği üstün kahramanlıktan ötürü ………………… rütbesi verilmiştir.

21- Mondros Ateşkes Anlaşmasının …………….maddesine göre; galip devletler güvenliklerini sağlamak için istedikleri yerleri işgal edebilecekti.

22- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre İngilizler , ………………………………………………………………………………. işgal ettiler.

23- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Fransızlar;……………………………………………………………………………… işgal ettiler

24- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre İtalyanlar;………………………………………………………………………………. işgal ettiler

25- Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Yunalılar;………………………………………………………………………………..işgal ettiler

26- Osmanlı Devleti, Samsun ve çevresindeki karışıklığı önlemesi için Mustafa Kemal’i……………………………………….’ne atadı.

27- Mustafa Kemal …………………………………..’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a gitti.

28- Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması ………………………………        ……………………  başlangıcı sayılır.

29- Mustafa Kemal, Samsun’dan ……………….’ya geçmiş ve burada bir miting (toplantı) düzenlemiştir.

30- Havza’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal burada …………………….  ……………………’ni yayınlamıştır.

31İlk defa milli egemenlik ve milli bir kuruldan (heyetten)   …………………….  ……………………….. bahsedilmiştir.

32- E……………………         K…………………….      Ermenilere karşı  Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla toplanmıştır.

33- Manda ve himayenin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ………………………  ……………………….. belirtilmiştir.

34- Erzurum kongresi toplanma bakımından,  …………………… aldığı kararlar yönünden ……………….   (milli) bir kongredir.

35 E……………….  K…………….. ile ilk kez, vatanın bir bütün olduğundan ve parçalanamayacağından bahsedilmiştir.

36- Sivas Kongresi’ne Türkiye’nin her tarafından seçilmiş olan……………………. katılmıştır. Kongre başkanlığına yine …………………   …………………..  seçilmiştir.

37-Sivas Kongresinde alınan karar gereği ülkedeki tüm M……….    C………………..…. (Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti) birleştirildi.

38 Sivas Kongresi’ne ülkenin her yerinden gelen temsilciler katıldığı için ……………………  (milli) bir kongredir.

İndirmek için indir linkini tıklayınız

Atatürk ve kurtuluş savaşı 4.sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele dönemi . Atatürk ve kurtuluş savaşı 4.sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele dönemi . Atatürk ve kurtuluş savaşı 4.sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele dönemi

Atatürk ve kurtuluş savaşı 4.sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele dönemi

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu