4.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik ve Çalışma Kağıtları

sosyal bilgiler 4. sınıf kurtuluş savaşı boşluk doldurma çalışma kağıdı

sosyal bilgiler 4. sınıf kurtuluş savaşı boşluk doldurma çalışma kağıdı dosyası 30 Kasım 2016 da 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri kategorisine eklenmiştir.

ÇANAKKALE ZAFERİNDE MUSTAFA KEMAL
1 . Osmanlı Devleti ………..’te başlayan …….Dünya Savaşı’na ………………. Devletleri tarafında katılmıştı.
2. İtilaf Devletl eri’nden olan …………… ve ……………., taraftarları olan Çarlık
Rusya’sına yardım etmek istiyordu.
3. Bu devletlerin, …………….. ve ……………………. Boğazlarını geçmeleri gerekiyordu.
4. Güçlü bir donanmayla ………………….Boğazı’na yaptıkları saldırı başarısız oldu. Ağır kayıplar veren ………….. Devletleri deniz harekatından vazgeçti.
5. Ağır kayıplar veren …………………Devletleri deniz harekatından vazgeçti. Sonrasında başlayan kara saldırıları karşısında ordumuz, imkânsızlıklar içinde olmasına rağmen üstün başarılar elde etti.
6 . Çanakkale Zaferi, atalarımızın birlik ve …………………………….duyguları içinde kazandığı en önemli zaferlerden biri olarak tarihe geçti.
7. Anafartalar Kahramanı …………………., Çanakkale Zaferi’ndeki askerî dehası ile halkımızın takdirini ve sevgisini kazanmıştır.

Değerli öğrencilerim aşağıdaki cümlelerin eksikliklerini Sosyal Bilgiler kitabından ya da araştırarak tamamlayıp cümleyi defterinize güzel bir biçimde yazınız.
MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR 1
1 . Osmanlı Devleti I. ………..Savaşı’ndan yenik çıkmış ve 30 Ekim 1918’de İtilaf Devletleri ile (İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya) ………………….Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştı.
2. Mondros Ateşkes Antlaşması çok ……………….. taşıyordu. Bu Antlaşma’ya göre, Boğazlar İtilaf Devletleri’ne açılacak, ……………. ve ……………… araçları galip devletlerin kontrolüne bırakılacaktı.
3. Ordunun büyük bölümü terhis edilecek, özellikle Antlaşma’nın ……… ve ……. maddelerine göre ülke ………………. bırakılarak kolayca işgal edilebilecekti.
4 . İstanbul Boğazı’nda demirlemiş düşman ……………. gördüğünde, umutsuzluğa düşmeyerek “Geldikleri gibi deceklerdir’’ diyen …………..
5 . İtilaf donanmaları ve askerleri ………………’da. Adana, Fransızlarca; Urfa, Maraş, Antep …………………… işgal edilmiş . ………….. ile ……………….italyan birlikle ri; …………………’d a , …………………’da İngiliz askerleri bulunuyor.
6. Mustafa Kemal …………………….. dayanan, bağımsız bir Türk ……………. kurmak istiyordu.
7. Samsun’dan ………….ya ve …………………’ya geçen Mustafa Kemal, genelgeler yayınlayarak, …………………. düzenleyerek yurdun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu halka anlattı.
8.’’ Türkiye’nin istiklal ve hayat hakkını alacağı güne kadar hiçbir korku, hiçbir güçlük önünden kaçmayacağız.’’diyen……………………………………..
9. Erzurum’da ve Sivas’ta yapılan kongrelerde, vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı kararı alındı ve Misakımillî (Millî And) ilan edildi.
10. ……Nisan ………….’de, Büyük Millet Meclisi açılarak milletin …………………. dayalı yönetimin temelleri atıldı.

Tamamını indirmek için indirme linkini tıklayınız

sosyal bilgiler 4 sınıf kurtuluş savaşı boşluk doldurma çalışma kağıdı indir . sosyal bilgiler 4. sınıf kurtuluş savaşı boşluk doldurma çalışma kağıdı 2016-2017

sosyal bilgiler 4. sınıf kurtuluş savaşı boşluk doldurma çalışma kağıdı

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu